Tag Archives: Kit pszczeli (propolis)

Nasza pasieka…

O prawidłowym funkcjonowaniu  pasieki decydują młode rodziny. Liczba tworzonych co roku nowych rodzin  powinna być równa co najmniej połowie liczby rodzin produkcyjnych  w pasiece. Aby tworzyć nowe rodziny – odkłady trzeba odbierać rodzinom produkcyjnym pszczoły i czerw. Należy to robić tak, aby nie zmniejszyć wydajności tych rodzin, a więc możliwie wcześnie i nie zmniejszając nadmiernie […]

Read More